Yapı Sağlığı İzleme Sistemi SHMS®

iconBütünleşik Altyapı

Anlık ve tarihsel veriler görselleştirililebilir, veri edinim üniteleri ile farklı kaynaklardaki verilere FTP, SSH, HTTPS, Service API, SoketAPI vb. yöntemleriyle tek nokta prensibiyle erişilebilir çok katmalık bir veri mimarisinde tutulabilir.

iconRegülasyon

İlgili regülasyonları karşılayabilmesi için olay ile ilişkili ham verilerin varlıklar ile
ilişki bir yapıda ömür boyu saklayabilir.

iconGerçek Zamanlı Veriler

Farklı veri edinim üniteleri ile farklı teknolojiler ile alınan gerçek zamanlı veriler aynı anda
görselleştirilebilir ve zaman serisi üzerinde yakınlaştırılabilir.

iconEşik Değeri

Dağınık yapıdaki sensörlerin online olarak olay eşik değerleri belirlenebilir.

iconBildirim Sistemi

Olaylar tespit edilerek yetkililer uyarılılabilir ve aylık ve yıllık analizler için büyük veri ambarlarından veri getirimine olanak sağlanabilir.

iconÇevrimdışı Çalışma

Mevcut teknolojide offline çalışan mobil ölçümlenen hidrolik tampon ve nem alıcı verileri diğer sensörler ile birlikte incelenebilmesi amacıyla ayrıca sisteme yüklenebilir.

iconSHMS sisteminizi biz kuralım

Yüksek ve düşük frekanslarda yayın yapan çok sayıda aynı ve farklı tip sensörlerin birlikte gerçek zamanlı izlenebilmektedir. Bu aşamada sensörlere API seviyesinde bağlanmak, kontrolörlere anlık çıkarımlar için farkı karakteristikteki (Örneğin: 3D İvme Ölçer, GPS, Rüzgar ve Titreşim) bu verilerin uygun şekilde görselleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Veri edinim üniteleri (Data Acquisition Unit ‐ DAU) üzerinde belirli periyotlarla oluşan verilerin alınması, depolanması ve bu tarihsel verilere istenildiğinde ulaşılabilmesi özetle büyük veri işletimi için ölçekli, elastik ve bellek‐içi yaklaşımların yanında ana bellek, disk ve veritabanı sistemlerinin birlikte koşturulduğu ölçeklenebilen bir mimari kurulmuştur. Ayrıca, yapı sağlığı izleme varlıklarının yönetimi ve konfigürasyonu, bu varlıklar ile ilişkili tekil olarak olay yönetimi yapılması ürünümüzün diğer önemli özelliklerindendir. Bu aşamada sensör eşik değerlerinin takip edilmesi, anlık aşılması durumunda olay ve süreçlerin tetiklenmesi, ilgili olaya ait belirli periyotta ham verinin ömür boyu korunması gibi önemli, içerisinde yöntem bilgisinin olduğu faaliyetlerin işletilmesine olanak sağlayacak bir sistem oluşturulmuştur. Aylık ve yıllık bazda köprü sağlığı ile ilgili raporların hazırlanabilmesi için belirli periyotlarda geçici ve ömür boyu saklanması gereken verilerin doğru bir mimaride depolanması ve geri getirilerek analiz için dışarı aktarımı ürüne kazandırdığımız diğer önemli özelliklerindedir.

Yapı Sağlığı ve İzleme Sistemi